Styret

Galleri F 15’s styre

Ingjerd Schou. Styreleder. Viken fylkeskommune

Egil Frode Olsen. Viken fylkeskommune

Mar Gueye. Viken fylkeskommune

Christian Larsen. Moss kommune

Therese Evensen. Moss kommune

Birgitte Simers. F 15 og Momentums venner

Siri Ensrud. Ansattes representant

 

Varamedlemmer

Kari Agerup. Kultur- og kirkedepartementet

Hans Gerhard Meier. Viken fylkeskommune

Knut Olav Brekklund Sæves. Viken fylkeskommune

Tone Podhorny. Moss kommune

Anja Bjørshol. Ansattes representant

 

Strategidokumenter

Strategi 2020 – 2025