Resepsjonist/utstillingsvert

Ledig engasjement som resepsjonist/utstillingsvert i Momentum kunsthall og på Galleri F 15.

F.o.m. 4. juni t.o.m. 9.okt. 2019 vil det være behov for en ekstra resepsjonist/utstillingsvert hovedsakelig i Momentum kunshall i Moss sentrum, men også noe på Galleri F 15 på Jeløy/Alby. Det vil bli en del helgejobbing (også søndager) pluss ukedager.

Jobben vil bestå skiftevis i å bemanne resepsjon og å være vert i utstillingsrommet i Momentum kunsthall. Du skal ta imot vårt publikum, og kunne informere om pågående utstilling, Punkt Ø som kunstinstitusjon, og generelt om våre tilbud.

Krav til stillingen:
-Kjenne til Punkt Ø, Galleri F 15 og Momentum.
-Være oppdatert og interessert i samtidskunst.
-Være tilgjengelig i perioden 4. juni – 9. okt. 2019.
-Serviceinnstilt og publikumsvennlig.
-Fleksibel.

Full opplæring vil bli gitt i forkant!

Søknadsfrist 15. mars 2019

Send CV og søknad til:
Eileen Roalsvik
eaer@punkto.no
Tlf. 970 77 519 (ved eventuelle spørsmål)

13 Tendenser2018 Web