F 15 og Momentums venner

Momentum og Galleri F 15 er bærebjelker for norsk samtidskunst. Venneforeningen ønsker gjennom sine aktiviteter å skape entusiasme for samtidskunsten.

Vedtekter

Klikk her for foreningens vedtekter

Bli venn og få nye venner!

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Et medlemskap i venneforeningen er samtidig en støtte til kulturlivet i galleribyen Moss.

Meld deg inn på venner@punkto.no eller SMS til 450 80 815. Husk å angi medlemmets navn, adresse, e-mail og mobilnummer.

Kontingenten er 250 kr og betales til konto nr. 78740577378.

 

Styret

Styrets sammensetning 2017

Leder: Birgitte Simers
Sekretær: Kirsten Aasen
Kasserer: Ove Ronald Fevåg
Styremedlemmer: Anne Lystad, Tina Fjotland, Rune Lunder

Leder Birgitte Simers er venneforeningens representant i styret i Punkt Ø.
F 15 og Momentums venner på Facebook