Galleri F 15

Don’t feed the monster!

19.okt - 22.jan

Atacat 3Dimage cover_from_the_film

ATACAC PRESS, 3D Pocket Jeans © ATACAC PRESS, 2019

En utstilling om klesindustrien- verdens nest mest forurendende industri!

Systemene  som fører til overproduksjon og forbruk av lett tilgjengelige klær skaper dyptgripende belastninger på naturresurser. Rettigheter om arbeidsmiljø og lønnsnivå utfordres, samt at systemene påvirker demografi og samfunnsutvikling verden over. Klesindustriens negative fotavtrykk er dramatisk stort og industriens symptomlindringer gjennom fokus på sirkulærøkonomi og teknologiske løsninger er ikke tilstrekkelige.

Gjennom visuelle narrativ, konkret design, synliggjøring av aktivisme og politiske statements, samt et kulturhistorisk materiale som reaktualiserer idealisme som verdi, er ambisjonen å lage en utstilling som engasjerer på individnivå og blir en arena for samtale og handling på et overordnet nivå.

Designere, kunstnere, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er invitert til å bidra med kritisk tenkning og alternative løsninger, hele tiden med et fast blikk på den akutte problemstillingen vi står ovenfor i dag.

Til utstillingen blir det laget en resonnerende og faktaorientert katalog. I tillegg tilrettelegges et seminar om temaet i januar 2020, i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og aktører fra flere land.

Deltakere:

Annemor Sundbø (NO), Atacac (SE), Carole Frances Lung  (US), Celia Pym (UK), Elisa van Joolen (NL), Fibershed (UK), Haik (NO), Pati Passero (NO), Rational Dress Society (US), Siri Johansen (NO), Tim Mitchell (UK), Tom van Deijnen (UK)

Kuratorer: Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt

atacac-for-real-morning-pokus-L

ATACAC PRESS, atacac-for-real-morning-pokus-L © ATACAC PRESS, 2019

Don’t feed the monster!