Galleri F 15

Don’t feed the monster!

19.okt - 22.jan

En utstilling om klesindustriens påvirkning på miljøet.

De fleste kjenner til at klesindustrien er en hovedbidragsyter til økt forbruk som igjen setter alvorlige miljø- og klimaavtrykk. Klimakrisen er akutt, men samtidig peker pilene når det gjelder forbruk av klær feil vei. Vi lukker øynene og handler fortsatt billigere og mer.

De siste femten årene har produksjonen av klær i verden fordoblet seg, og det gjennomsnittlige antall ganger et plagg blir brukt før det avhendes har i samme periode sunket med over tretti prosent. De største kleskjedene og aktørene i den globale klesindustrien tar minimale grep. Ifølge forskning på temaet snakker bransjen om problemet og fremsetter høye ambisjoner, uten å konkretisere hvordan disse skal nås. Rettigheter til sunne arbeidsforhold og rettferdige lønnsnivåer for tekstilarbeidere i land som Bangladesh, India og Kambodsja blir stadig oversett til fordel for prisnivået i siste salgsledd. Industrien påvirker natur, enkeltmennesker, demografi og samfunnsutvikling verden over, og symptomlindringer som sirkulærøkonomi og nye teknologiske løsninger er langt fra tilstrekkelig til å snu utviklingen.

Hvordan forholder vi oss til dette? Hvem har ansvar? Hvem skal ta ansvar? Er det slik at industrien verken er villig til, eller i stand til å begrense volum, øke klærnes kvalitet og radikalt bedre menneskeverd til alle ansatte i næringen? Er det forbrukerens ansvar å tenke annerledes når det gjelder klærnes sosiale og praktiske betydning? Kan endring i det hele tatt skje i det markedsliberalistiske økonomiske systemet og ideer om kapitalisme, vekst og lineærproduksjon? Hvilke løsninger til det akutte fremsettes og finnes blant designere og kunstnere?

Dette er spørsmål Galleri F 15 undersøker i Don’t feed the monster! I utstillingen gir vi rom for designere som arbeider med reparasjon og gjenbruk av tekstiler, undersøkelser av nye teknologiske løsninger samt aktivistiske og sosiale prosjekter. Utstillingen viser viere prosjekter som går i direkte dialog med publikum, stiller spørsmål om hvordan vi forholder oss til de klærne vi har, hvor mye vi vet, eller får vite om hvordan de er produsert, hva de er laget av og under hvilke forhold. En siste kategori av prosjekter synliggjør tid, nærhet til jorden, vekstene, dyrene og stedene som tekstilproduksjon foregår. Disse praksisene står i sterk kontrast til masseproduksjon som skjer for utspredt og langt unna oss til at vi kan være del av, eller i det hele tatt forstå hvordan meningsfulle endringsprosesser kan settes i gang.

Utstillingen har et stort formidlingspotensial og flere av kunstnerne og designerne gjennomfører workshops som en del av deres praksiser, i forkant av, og i løpet av utstillingsperioden. I tillegg vil galleriets formidlingsavdeling utvikle et program rette mot utvalgte publikumsgrupper i Moss. I løpet av utstillingen gjennomføres samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Viken som OsloMet – Storbyuniversitetet og Kunsthøgskolen i Oslo. Dette omfatter besøk i utstillingen og tilrettelagte workshops med kunstnerne og designerne.

PORTAL001 ElisavanJoolen BoijmansVanBeuningen2017

Elisa van Joolen- PORTAL001 © Boijmans Van Beuningen 2017

KUNSTNERE
Annemor Sundbø (NO), Atacac (SE), Carole Frances Lung alias Frau Fiber (US), Celia Pym (UK), Elisa van Joolen (NL), Fibershed (US) med Amanda Coen (US), HAiK w/ (NO), Pati Passero (NO), Rational Dress Society (US), Siri Johansen (NO), Tim Mitchell (UK), Tom van Deijnen alias Tom of Holland  (NL)

KURATORER
Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt

atacac-for-real-morning-pokus-L

ATACAC PRESS, atacac-for-real-morning-pokus-L © ATACAC PRESS, 2019

TIM MITCHELL (UK)
Kunstner som vil vise dokumentarisk fotografi fra tekstilproduksjon i India og backstage dokumentasjonsfoto fra Fashion Week Paris. Gjennom å presentere disse to prosjektene i utstillingen belyser vi den enorme avstanden mellom glanset myteproduksjon og støvete materialavfall og entropi.

ANNEMOR SUNDBØ (NO)
Tekstilkunstner som vil vise en mengde gamle strikkeplagg og filler som var råvare for produksjon av sjoddygarn (gjenvunnet fiber) fra Torridal Tweed i Agder. Hun vil også vise dokumentasjon fra sjoddyproduksjonen og prøver på garn og vevd vare i sjoddy.

CELIA PYM (UK)
Tekstilkunstner basert i London som arbeider med reparasjon og stopping av gamle klær. Hun vil vise en genser fra samlingen til Annemor Sundbø som hun har reparert, samt en tekst om denne genserens historie, og hvordan hun relaterer seg til den.

TOM OF HOLLAND (NL/UK)
Tekstilkunstner som også arbeider med reparasjon og stopping av gamle klær. Han vil vise en installasjon som blant annet består av et stort tekstil laget av stoff kjøpt på lørdagsmarkedet i Brighton, av en kjøpmann som samler inn stoff fra nedlagte fabrikker som ingen lengre vil ha. Gjennom aktivisme og reparasjon er hans visjon å spre kunnskap og inspirere hver enkelt av oss til å handle.

HAiK w/ (NO)
HAiK vil bygge en installasjon som mimer hvordan kasseområdet ser ut i en klesbutikk. Installasjonen blir en arena for videoer med intervjuer av fagpersoner fra forskjellige disipliner som fordyper seg i psykologiske og nevrologiske aspekter ved det som skjer i transaksjonen, når vi kjøper et klesplagg.

SIRI JOHANSEN (NO/FR)
Siri er basert i Paris hvor hun leder designteamet for strikk KENZO. Hun har i de senere årene på eget initiativ utviklet et designsystem hvor restpartier av garn som lagres i store produksjonsbedrifter i Kina brukes til produksjon av unike plagg i små kvanta. Hun vil presentere dette materialet i utstillingen sammen med en film om prosjektet.

FIBERSHED (US)
Fibershed jobber med miljøvennlig, geografisk begrenset og tilpasset produksjon av tekstiler og klær. Både produktene og systemet for hvordan det er mulig å produsere på denne måten vil vises i utstillingen gjennom prosjektene Kentucky Cloth og Grow Your Jeans. Fibershed har invitert inn designer og landskapsarkitekt hos Snøhetta i New York, Amanda Coen,  som viser akvareller gjengitt i Fibersheds «Clothing Guide» (klesguide) som er tilgjengelig for publikum i utstillingen.

PATI PASSERO (NO)
Grafisk designer av utstillingens visuelle formspråk og designprofil. Han bidrar også som kunstner med en større konseptuell vegginstallasjon, som trigger og utfordrer publikum gjennom tilslørt kommunikasjon knyttet til myter og fakta fra mote- og tekstilindustriens miljømessige bakside. Han engasjerer seg i designoppdraget gjennom en særskilt metodisk tilnærming hvor re- bruk av materialer og analoge trykkmetoder tas i bruk.

ELISA VAN JOOLEN (NL)
Designer og forsker basert i Amsterdam som til utstillingen presenterer en stedsspesifikk workshop. Hennes tilnærming til design er karakterisert av strategier for intervensjoner og omfortolkinger. Elisa undersøker sosiale kontekster og vektlegger samarbeid og deltakelse. Utstillingen i galleriet vil presentere forskningsmaterialet bygget opp i Moss høsten 2019.

ATACAC (SE)
Designduo basert i Gøteborg som vil vise en stedsspesifikk installasjon i utstillingen. Atacac er opptatt av hvordan vi bruker mer og mer av vår tid i den virtuelle verden, hopper frem og tilbake fra den virkelige verden, samtidig som de to verdene blir stadig mer sammenflettet. Siden oppstarten i 2017 har Atacac snudd opp-ned på moteindustriens konvensjonelle design- og produksjonslinjer gjennom sin digitaliserte designmetode der klærne bestilles før produksjon for å unngå overproduksjon. Deres visjon er å inspirere til endring gjennom digitale muligheter som er hensiktsmessig for alle, fra mote og tekstilproduksjonsfeltet, til forbrukeren og ikke minst planeten vår.

CAROLE FRANCES LUNG/FRAU FIBER (US)
Kunstner og aktivist som viser et stedsspesifikt aktivismeprosjekt Motifs, Migrations and Misappropriations. Installasjonen er en pågående kampanje for å synliggjøre kulturelle og bakenforliggende årsaker til masseinnvandringen til USA, samt politiske og sosiale forhold som åpner for utnytting av billig arbeidskraft. Prosjektet inviterer publikum til deltakelse som sy-rebeller, inspirert ILGW, the International Ladies` Garment Workers` Union, som er en gruppe av Frau Fiber følgere hvor motivet er å lære om hvordan slutte å sjoppe – lære å sy! Hennes sy-rebell prosjekt er gjennomført flere steder i verden. Vi kan føle oss bra av å kjøpe klær som er etisk produsert i organisk materiale, men det kommer stadig ett nytt produkt til verden, og vi trenger ikke flere klær, er Carole Frances Lungs motivasjon for aktivisme gjennom kunst.

RATIONAL DRESS SOCIETY (US)
Designere og aktivister som har som grunnleggende idé at løsningen på problemet er at alle mennesker kun får et eneste valg, og det er å ha på seg Overall.  I utstillingen kles staben opp i RDS overall. I tillegg vises en RDS video, samt at det holdes en overall workshop og en performativ forelesning. RDS overall prosjekt undersøker klær i relasjon til selvfølelse, klasseskiller, rase og kjønn. Gjennom humor og klesdesign leker de med ideen om å skape en felles fremtid hvor vi alle er søstre og brødre i overall.

AMothersWorkJumperRepairedLoRes

Tom of Holland - A Mothers Work Jumper Repaired © Courtesy of the artist

Norwegian Sweater, 2010 Celia Pym

Celia Pym - Norwegian Sweater (2010) Photo: Michele Panzeri. © Courtesy of the artist