Konferanse i Momentum kunsthall

Punkt Ø arrangerer i samarbeid med Østfold fylkeskommune og NOKU Østfold konferansen Det visuelle kunstfeltet i en reformtid, 13. juni 2019Her får du en gylden mulighet til å utfordre kulturpolitikken i den nye fylkeskommunen Viken. I Momentun kunsthall i Moss vil du møte både kunstnere, kunstinstitusjoner, kulturarbeidere og kulturpolitikere.
– Dette er en av årets viktigste kulturmøteplasser i vårt nye fylke og en gylden mulighet til å utfordre kulturpolitikken i den nye fylkeskommunen Viken. Dette er også en arena for oss å bli kjent på tvers av de gamle fylkesgrensene og skape nye bånd og nettverk, sier Andreas Lervik, leder av næring- og kulturkomiteen. Han oppfordrer både kunstnere, kunstinstitusjoner, kulturansatte, planleggere og samfunnsutviklere i kommuner og fylkeskommuner, kulturpolitikere og akademia til å melde seg på.Konferansen ønsker å belyse og løfte fram grenseflaten mellom kunst og samfunnsutvikling. Det tas opp temaer knyttet til kunst, kunstnere, kunstforvaltning og kunstformidling og hvordan disse kan spille en rolle og finne sin plass i det nye storfylket Viken.Det blir også god anledning til å se MOMENTUM10 – The emotional exhibition.

Tid og sted

Tid: Torsdag 13. juni 2019, kl. 10.00–15.00
Sted: Momentum kunsthall, Henrik Gerners gate 8, Moss

Påmelding og program

Påmeldingsfristen er 30. mai 2019.

Har du spørsmål til konferansen?

Lurer du på noe rundt konferansen, kan du kontakte fylkeskommunens rådgiver Svein Helge Treimo på epost: svetre@ostfoldfk.no

Konferansen er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Punkt Ø – Galleri F15, Momentum og NOKU Østfold.