Sissel Tolaas

Kunstner, forsker og provokatør er noen av de ordene som beskriver Sissel Tolaas, som ble invitert for å skape en duft for Momentum 8 i 2015. Mens syns- og hørselssansen er uløselig forbundet med kunstopplevelsen, har Sissel Tolaas valgt å konsentrere seg om luktesansen. I fravær av et taktilt, synlig objekt som kan utløse det subjektive, kan duft skape reaksjoner som overraskelse eller avsky, men også minner og nostalgi. I 2015 ble veggene i Momentum kunsthall malt med Tolaas’ duft Molecule MOVX_015. Ved Momentum10 vil dette verket på nytt settes inn på samme sted. Duften er et verk som virkelig utfordrer og aktiverer publikums kunstbevissthet.

BIOGRAFI
Fra Norge og Island, i dag basert i Berlin, Tyskland.

Sissel Tolaas har arbeidet, forsket og eksperimentert intenst med temaet lukt siden 1990. Hun er en pioner, og helt unik i sin tilnærming til lukt. Hun har utviklet et bredt spekter av revolusjonære prosjekter verden rundt gjennom lukt basert på hennes eken kunnskap – organisk kjemi, lingvistikk og billedkunst. Tolaas etablerte the SMELL RE_searchLab Berlin i januar 2004, med støtte fra IFF inc. Tolaas har særlig kunnskap i lukt-gjenkjenning, analyse og reproduksjon. Hun har erfaring med lukt fra mange ulike og mangfoldige kontekster. Hennes forskning og prosjekter har vunnet anerkjennelse fra mange nasjonale og internasjonale stipendier, utmerkelser og priser. Hun er svært kapabel til å samarbeide med personer fra andre fagdisipliner over hele verden.

Tolaas har vist sine prosjekter i mange museum og institusjoner inkludert MOMA, NGV, DIA, CCA, TATE MODERN.  Hun har arbeidet med universiteter som MIT, Nanyang Technical, Harvard and Oxford. Sissel har gjennomført 52 City SmellScapes forskningsprosjekter siden 1996, av, for, og med store byer. Hun har bygget opp flere typer av luktarkiver som Smell & Language; Smell & Coding, Functiona Smell og hun arbeider for tiden med luktmolekylbevaring/bevaringsarkiv fra verdenshavene, luktgjenstander (arv) i Detroit og Australias urfolkshistorie. Tolaas` samlinger av luftmolekyler og luktstrukturer fra 1990 til 2018 inkluderer 10 000 eksemplarer. Siden 2014 har Tolaas deltatt i ulike nysatsinger i sansefeltet og utdanning; sanser og teknologi.